Lekarz dentysta
Absolwentka Unwersytetu Medycznego w Lublinie. Swoje doświadczenie jako lekarz dentysta zdobywała pod okiem najlepszych specjalistów, już podczas studiów brała udział w licznych konferencjach, szkoleniach i akcjach profilaktycznych jako członek Polskiego Towarszystwa Studentów Stomatologii. W codziennej praktyce wykorzystuje nowoczesne metody leczenia i stale rozwija swoje umiejętności.